asib


asib
f. bəla, müsibət

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • ASİB — Dağ, cebel. * Kuyruğun bittiği yere asib ü zeneb derler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • âsîb — (F.) [ ﺐﻴﺱﺁ ] felaket, bela, zarar …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ÂSİB — f. Musibet, belâ, âfet, felâket. * Çarpışma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • aşıb-daşma — «Aşıb daşmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşıb-daşmaq — f. Həddindən artıq olmaq, son dərəcə çox olmaq, bol olmaq; tükənməmək. Arzular aşıb daşır. Vətənimizin sərvətləri aşıb daşır. – Küçəni dolduran insan dənizinin kin və qəzəbi get gedə aşıb daşırdı. M. Hüs.. Məhəbbət dəmidir, bahardır bu gün;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ASİB-RESAN — f. Zarar veren, musibete atan, belâya düşüren, felâkete sevkeden …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ASİB-İ RÜZGAR — Zamanın belâsı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • American Studies in Britain — American Studies is taught at some British universities and incorporated in several school subjects, such as history, politics and literature. [cite book last = The Eccles Centre for American Studies first = coauthors = title = American Studies… …   Wikipedia

  • Altuntaschiden — Die Großoase Choresm – das Herrschaftsgebiet der Altuntaschiden Die Altuntaschiden (DMG Altuntašiden) waren eine sehr kurzlebige muslimische Dynastie, welche – die 1017 gestürzten Mamuniden (Maʾmūniden) ablösend – von Gurgandsch (Gurgānǧ) aus… …   Deutsch Wikipedia

  • aşmaq — f. 1. Bir şeyin üzərindən atılıb keçmək, hündür bir şeyin üstünə çıxıb o biri tərəfinə enmək, düşmək, hoppanmaq. Qapını daldan bağlayaraq, divardan aşıb getdik. M. S. O.. Dərəni aşdım. Meşənin içərisinə cənuba doğru uzanan daşlı qayalı bir dağ… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti